Chi tiết tin tức

Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt bơm cho nhà máy

Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt toàn bộ hệ thống bơm giếng bao gồm:

 

- Thiết kế và lắp ráp tủ điện cho bơm chìm giếng, đặc biệt là tủ điện MP 204

- Cung cấp bơm chìm giếng, thiết bị trọn gói bao gồm ống, dây cáp điện, và vật tư thi công hoàn chỉnh

- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao

- Bảo hành 24 tháng cho bơm có sử dụng tủ điều khiển do Thủy Lộc cung cấp

 

Xin liên hệ để có thêm thông tin!