Chi tiết khách hàng

Nhựa Đệ Nhất

Chuyên cung cấp các sản phẩm của Nhựa Đệ Nhất với giá cả cạnh tranh nhất cho các dự án lớn:

Các loại ống:

1./ Ống uPVC

2./ Ống HDPE

Catalogue sản phẩm