Thiết bị điều khiển cho bơm và hệ thống bơm, Thiet bi dieu khien cho bom va he thong bom