Ống Gang Dẻo và Phụ Kiện XinXing, Ong Gang Deo va Phu Kien Xĩning