Đồng hồ nước sạch và nước thải

Đồng hồ nước hiệu Contor( RUMANI)
Đồng hồ nước hiệu Contor( RUMANI)

Đông hồ dạng đa tia, dạng lắp đặt khô, truyền động bằng từ tính

Đường kính nỗ kết nối: DN 15, 20, 25, 32, 40, 50

Áp lực nước tối đa: 16bar

Catalogue sản phẩm:

 

 
CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Hotline:0902571039

Liên kết với chúng tôi: