TIN TỨC

Tìm giải pháp khai thác bền vững nước dưới đất

 Ngày 12 tháng 9 năm 2014, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, hiện tượng sụt lún, biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Văn Giắng - Liên đoàn Trưởng liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã báo cáo kết quả Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp ứng phó”. Cho đến nay, đây là công trình nghiên cứu tổng hợp thống nhất về tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đã định hướng được quy hoạch sử dụng tài nguyên nước dưới đất và đề xuất các giải pháp ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước dưới đất. Đây chính là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các công trình nghiên cứu các vấn đề liên quan tới tài nguyên nước dưới đất ở đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác.

       Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung nghiên cứu để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều tra đánh giá tác động của việc khai thác nước dưới đất tới sụt lún mặt đất, đề xuất các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

       Theo đó, Đề án sẽ được triển khai tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ trưởng đã giao Cục quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cùng các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai các bước chuẩn bị, trình Chính phủ phê duyệt trước tháng 5 năm 2015 (thời gian triển khai của Đề án từ 2015 – 2020).

       Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia và đặc biệt là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam là đơn vị sẽ triển khai nhiệm vụ tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động tìm kiếm, liên hệ những đơn vị có liên quan ở trong và ngoài Bộ Tài nguyên & Môi trường, cũng như các tổ chức quốc tế để thu thập tài liệu liên quan và phối hợp công việc khi cần thiết. Đặc biệt, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, sẽ chỉ đạo sát sao và tranh thủ huy động các nguồn lực quốc tế về tài chính, kỹ thuật…để phục vụ Đề án đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Website Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn)

 

CÁC TIN TỨC KHÁC
Trang : 1

Hotline:0902571039

Liên kết với chúng tôi: